Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Administracija

Direktorė Daiva Sabaliauskienė

Pirmoji vadovų kvalifikacinė kategorija, technologijų mokytoja metodininkė

1994 metais baigė Vilniaus Pedagoginį universitetą.

Nuo rugsėjo 1 dienos pradėjo dirbti Alytaus Putinų vidurinėje mokykloje chemijos ir buities darbų mokytoja.

Nuo 2008 metų vasario 1 dienos dirbo direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nuo 2016 metų birželio 1 dienos – gimnazijos direktorė.

Tel.: +370 602 80476

El.p.: daiva.sabaliauskiene@putinugimnazija.lt


Direktorės pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė

Pirmoji vadovų kvalifikacinė kategorija

Putinų gimnazijoje (anksčiau 6-oje vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1978 m.) dirba nuo 1982m.

Nuo 1987 m. dirba šios įstaigos direktorės pavaduotoja ugdymui.

Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę, turi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją, yra vadybos ekspertė.

Tel.: +370 602 11729

El.p.: vyta.siugzdiniene@putinugimnazija.lt


Direktorės pavaduotoja ugdymui Neringa Babijonienė

Vilniaus pedagoginiame universitete baigė lietuvių ir anglų filologiją, turi lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją, anglų kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui dirba nuo 2017 metų.

Prie gimnazijos kolektyvo prisijungė nuo 2024 m. sausio.

Tel.: +370 602 80376

El.p.: neringa.babijoniene@putinugimnazija.lt


Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Aivaras Staškevičius

1989 m. baigė Alytaus politechnikumą.

2006 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą.

Nuo 2013 m. dirba gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ūkiui.

Tel.: +370 602 11740

El.p.: aivaras.staskevicius@putinugimnazija.lt