Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Apie gimnaziją

Istorija

Alytaus 6 vidurinė mokykla įkurta 1974 metais. Pirmuosius mokslo metus pradėjo 1286 mokiniai ir 51 mokytojas. Mokyklai vadovavo direktorius A. Žuvininkas. I-oji abiturientų laida išleista 1976 metais.

Nuo 1978 iki 1983 metų mokinių skaičius išaugo iki 1764, dirbo apie 70 mokytojų. 1988 metais mokyklai vadovauti pradėjo A. Žiūkas. 1994 metais gegužės mėnesį 6–oji vidurinė mokykla pervardyta Putinų vidurine mokykla.

2010 metų balandžio mėnesį sėkmingai praėjus akreditaciją Putinų vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

1998-2000 m. įdiegtas sustiprintos lietuvių kalbos modelis 9-12 klasėse, integruojantis gimtąją kalbą, menus.

2000-2003 m. 11-ose klasėse vykdomas jungtinis Šaltinių ir Putinų vidurinių mokyklų ugdymo planas.

2000 m. parengta ir įgyvendinama kryptingo meninio ugdymo programa (integruojami dalykai yra šokis, teatras, muzika, dailė).

2013 m. įsteigta neformaliojo ugdymo Socialinio verslumo mokykla.

2015 m. įsteigta pirmoji Jaunųjų šaulių klasė.

2015-2000 m. įgyvendinama kūrybiškų ir gabių vaikų ugdymo programa I-II gimnazijos klasėse.

Nuo 2016 m. birželio 1 dienos Putinų gimnazijos bendruomenei vadovauja Daiva Sabaliauskienė.

Nuo 2016 m. įgyvendinamas universitetinės klasės (KTU) modelis, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno technologijos universitetu.

2017 m. startavo Putinų gimnazijos krepšinio lyga (PGKL), suvienijusi visų Alytaus gimnazijų mokinius žaisti krepšinį.

2018 m. įsteigta Inžinerinių technologijų akademija su FabLab (angl. k. Fabrication / Laboratory) – dirbtuvėmis, kuriose yra šiuolaikiška įranga, aprūpinta inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, skirta konstruoti, modeliuoti, projektuoti, gaminti įvairius gaminius, modelius, maketus ar prototipus, taip pat skatinti kūrybiškumą, verslumą, domėjimąsi technika bei technologijomis.

Nuo 2018 m. įgyvendinama neformaliojo ugdymo DofE programa („The Duke of Edinburgh‘s International Award (DofE“), skirta jaunimui nuo 14 iki 24 metų įveikti asmeninius iššūkius, suteikianti praktinių gyvenimiškų ir karjerai naudingų įgūdžių, ugdanti drąsią, atsakingą ir visapusišką asmenybę.

2019 m. Putinų gimnazija nominuota kaip „Versliausia mokykla 2019″ („The Entrepreneurial School of the Year”), apdovanojimas įteiktas Helsinkyje.

2022 m. pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis su TU Cheminės technologijos fakultetu, kuria remiantis KTU klasėje kompleksiškai sustiprinamas gamtos ir tiksliųjų mokslų (matematikos, chemijos, fizikos, biologijos, informacinių technologijų) mokymas.

Gimnazija nominuota kaip Lietuvos „eTwinning projektų 2022“ laimėtoja.

Suteiktas eTwinning“ 2023-2024 m. mokyklos ženklas už tvarias tarptautines veiklas puoselėjant eTwinning vertybes.

Gimnazijos vėliava

Gimnazijos daina

Rudenį nubarstė Putinų karoliai,
Ir išpustė vėjas auksinius lapus.
Į mokyklą takas bėgdamas vilioja,
Laukia pasiilgęs suolas nekantrus.

Tu atverki langą pasakų pasauliui,
Tieski baltą tiltą, nuraškyk žvaigždes.
Gilią jūrą brisim, aukštą dangų semsim –
Šiltos tavo rankos visada lydės.

Tegul lyja lietūs, žvarbūs vėjai žeidžia,
Ir pravirksta pirmos klaidos lentoje.
Švyti mūsų metai, vaiko juokas skleidžias
Kaip viltis ir meilė mūsų širdyse.

Priedainis

O mokykla, tu ilgesys esi,
Skambi daina, pirmų žiedų svajonė.
O mokykla, palik plačias duris
Sugrįžt į klasę po ilgos kelionės.


Žodžiai lietuvių kalbos vyr. mokytojos Algidos Sabonienės, muzika XXVI laidos abituriento Vytauto Valavičiaus.

Gimnazijos filosofija, vizija, misija ir vertybės

Filosofija
Pažinti, patirti, grąžinti pasauliui ir sau.

Vizija
Moderni, teikianti integralų pažinimo ir atradimo džiaugsmą, atvira dialogui ir kaitai, brandžią asmenybę ugdanti gimnazija.

Misija
Ugdyti visapusiškai išsilavinusius, kūrybingus, verslius, aktyvius, pozityvias gyvenimo vertybes turinčius piliečius, gebančius pažinti save ir sėkmingai integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę.

Vertybės
Gimnazijos bendruomenėje susitarta dėl šių vertybių:

  • Pagarba;
  • Saugumas;
  • Tolerancija;
  • Kritinis mąstymas;
  • Bendradarbiavimas.

Vertybių vizualizacija: