Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Ugdymas karjerai

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas– padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Karjeros specialistė mokiniams teikia šias paslaugas:

  • padeda pažinti, įvertinti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
  • siekia išsiaiškinti mokinio profesinį kryptingumą, profesijos tinkamumą;
  • susipažindina su informacija apie aukštosiose mokyklose ir profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas ir trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas;
  • padeda sudaryti  individualų ugdymosi planą;
  • padeda rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Karjeros specialistė Jolanta Kocimienė, 869993491, Alytaus Putinų gimnazija   15 kab. jolanta.kocimienė@putinugimnazija.lt

Pagrindiniai dokumentai:

  1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314)
  2. Ugdymo karjerai PROGRAMA (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr. V – 72)

Naudingos nuorodos:

http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

http://www.euroguidance.lt/

https://www.lmnsc.lt/

https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

https://lamabpo.lt