Savivalda, organizacijos | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

Savivalda, organizacijos Paskelbta / Atnaujinta:

ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJA

GIMNAZIJOS TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

2022– 2023 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Išrinkimo metai

1.

Danutė Krušnienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos (gimnazijos tarybos pirmininkė)

2018

2.

Nijolė Bytautienė, matematikos mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos

2019

3.

Jūratė Nenartavičienė, matematikos mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos

2016

4.

Rita Abečiūnienė, UAB „Audapa“ personalo vadovė, deleguota visuotinio tėvų susirinkimo

2020

5.

Kristina Bumblienė, deleguota visuotinio tėvų susirinkimo

2021

6.

Jolita Noruvienė, Alytaus Putinų gimnazijos mokytoja, deleguota visuotinio tėvų susirinkimo

2020

7.

Ervinas Norus, IIIb klasės mokinys, deleguotas mokinių tarybos

2022

8.

Ieva Stankaitytė, IIId klasės mokinė, deleguota mokinių tarybos

2020

9.

Viktorija Žalnierukaitė, IIId klasės mokinė, deleguota mokinių tarybos

2022