Savivalda, organizacijos | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

Savivalda, organizacijos Paskelbta / Atnaujinta:

Alytaus Putinų gimnazijos tarybos narių sąrašas 2020– 2021 m. m.


Danutė Krušnienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos (gimnazijos tarybos pirmininkė) 2018


Nijolė Bytautienė

Matematikos  mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos 2019


Jūratė Nenartavičienė

Matematikos mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos 2016


Rita Abečiūnienė

UAB „Audapa“ personalo vadovė, deleguota visuotinio tėvų susirinkimo 2020


Jurgita Gebrauskienė

ESO darbuotoja, deleguota visuotinio tėvų susirinkimo 2017


Jolita Noruvienė

Alytaus Putinų gimnazijos mokytoja, deleguota visuotinio tėvų susirinkimo 2020


Erikas Sabaitis

IIIb klasės mokinys, deleguotas mokinių tarybos 2020


Ieva Stankaitytė

IId klasės mokinė, deleguota mokinių tarybos 2020


Akvilė Šimanskaitė

IIc klasės mokinė, deleguota mokinių tarybos 2019