Apie gimnaziją | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

Apie gimnaziją Paskelbta / Atnaujinta:

Istorija

Alytaus 6 vidurinė mokykla įkurta 1974 metais. Pirmuosius mokslo metus pradėjo 1286 mokiniai ir 51 mokytojas. Mokyklai vadovavo direktorius A. Žuvininkas. I-oji abiturientų laida išleista 1976 metais.

Nuo 1978 iki 1983 metų mokinių skaičius išaugo iki 1764, dirbo apie 70 mokytojų. 1988 metais mokyklai vadovauti pradėjo A. Žiūkas. 1994 metais gegužės mėnesį 6–oji vidurinė mokykla pervardyta Putinų vidurine mokykla.

2010 metų balandžio mėnesį sėkmingai praėjus akreditaciją Putinų vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.


Gimnazijos daina

Rudenį nubarstė Putinų karoliai,
Ir išpustė vėjas auksinius lapus.
Į mokyklą takas bėgdamas vilioja,
Laukia pasiilgęs suolas nekantrus.

Tu atverki langą pasakų pasauliui,
Tieski baltą tiltą, nuraškyk žvaigždes.
Gilią jūrą brisim, aukštą dangų semsim –
Šiltos tavo rankos visada lydės.

Tegul lyja lietūs, žvarbūs vėjai žeidžia,
Ir pravirksta pirmos klaidos lentoje.
Švyti mūsų metai, vaiko juokas skleidžias
Kaip viltis ir meilė mūsų širdyse.

Priedainis

O mokykla, tu ilgesys esi,
Skambi daina, pirmų žiedų svajonė.
O mokykla, palik plačias duris
Sugrįžt į klasę po ilgos kelionės.

Žodžiai lietuvių kalbos vyr. mokytojos Algidos Sabonienės, muzika XXVI laidos abituriento Vytauto Valavičiaus.


Gimnazijos vėliava


Gimnazijos filosofija, vizija, misija ir vertybės

Filosofija
Pažinti, patirti, grąžinti pasauliui ir sau.

Vizija
Moderni, teikianti integralų pažinimo ir atradimo džiaugsmą, atvira dialogui ir kaitai, brandžią asmenybę ugdanti gimnazija.

Misija
Ugdyti visapusiškai išsilavinusius, kūrybingus, verslius, aktyvius, pozityvias gyvenimo vertybes turinčius piliečius, gebančius pažinti save ir sėkmingai integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę.

Vertybės
Gimnazijos bendruomenėje susitarta dėl šių vertybių:

  • Pagarba;
  • Saugumas;
  • Tolerancija;
  • Kritinis mąstymas;
  • Bendradarbiavimas.