Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Nelegalaus darbo žala

Birželio 2 d. I a ir I b kl. mokiniai, o birželio 3 d. ir III kl. mokiniai dalyvavo kitokiose pamokose, kurias vedė Valstybinės darbo inspekcijos, Vilniaus teritorinio skyriaus vyr. darbo inspektorės Diana Juodkaitė ir Ramutė Čėplienė. Lektorės pristatė kokią žalą daro nelegalus darbas, kokios naudos darbuotojas ir valstybė gauna kai gyventojai dirba legaliai. Supažindino mokinius su darbo sutarčių rūšimis ir kas jose turi būti aprašyta.
Taip pat atsakinėjo į klausimus, ką daryti ir kur darbuotojui kreiptis, jei darbdavys nesilaiko darbo sutarties, ar nenori pasirašyti su darbuotoju jos.