Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

,,Vertinimas dirbtinio intelekto amžiuje“

 Patirti – grąžinti  

Alytaus Putinų gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Rosita Meiluvienė dalyvavo tarptautiniuose mokymuose ,,Vertinimas dirbtinio intelekto amžiuje“ ( ,,Assessment in the Age of AI“), organizuotuose  Europos mokyklų švietimo platformoje (ESEP). 

Sėkmingai realizuotimokymų uždaviniai  siejosi su besikeičiančiomis tendencijomis mokymo(si) procese  iš  mokytojo ir mokinio perspektyvos bei  nukreipė apmąstyti  žingsnius,  vedančius į sėkmingą DI integraciją ugdymo procese, leido praktiškai išbandyti DI taikymo galimybes vertinant bei bendrauti ir bendradarbiauti su  kolegomis iš visos Europos. Mokymų dalyviai turėjo galimybę praktiškai mokytis taikyti DI rengiant užduotis apibendrinamajam vertinimui,  vertino jas pagal mokymų organizatorių pateiktus kriterijus. Kolegų parengtų užduočių vertinimo praktika  –  pati prasmingiausia mokymosi dalis. Grįžtamąjį ryšį pateikė ir mokymų organizatoriai, atrinkę užduotis, kuriose, pasak jų , sėkmingiausiai integruojamos DI galimybės.  

Džiugu, kad mokytojos metodininkės Rositos Meiluvienės veikla, parengta  apibendrinamajam vertinimui,  mokymų organizatorių įvertinta kaip sėkmingas vertinimo užduoties pavyzdys ir yra  publikuojama EU Academy ir European School Education Platform virtualiose aplinkose.   

  

Gimnazijos informacija