Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Motiejaus Gustaičio pėdomis

Rugsėjo 22 d. pirmosios pamokos metu Alytaus Putinų gimnazijos abiturientai susitiko su Daina Plediene, Alytaus kraštotyros muziejaus direktoriaus pavaduotoja bei Audiovizualinių menų centro vadove. Ji gimnazistams per jungtinę tikybos ir etikos pamoką pristatė mokomąjį dokumentinį filmą apie Motiejų Gustaitį (1870 m. Rokuose – 1927 m. Lazdijuose).

Motiejus Gustaitis – žinomas dvasininkas, kunigas, poetas, vertėjas, literatūros ir kultūros tyrinėtojas, pedagogas. Filme matome ir girdime trijų žmonių nuomones apie M. Gustaitį. Vieni jį vertino kaip kunigą, kiti kaip žymų literatūros bei kultūros tyrinėtoją. Nebuvo pamiršti jo poetiniai bei vertėjo sugebėjimai. Po Pirmojo pasaulinio karo kartu su progimnazija 1918 m. iš Rusijos grįžo į Lietuvą. Paskirtas Seinų „Žiburio“ gimnazijos direktoriumi.

Lenkams užėmus Seinus, 1920 m. gimnazija perkelta į Lazdijus. Toliau ėjo gimnazijos direktoriaus pareigas. Lazdijuose gyveno iki pat mirties. Jo dėka gimnazijai nupirktas namas su žemės sklypu, įsteigti moksleivių bendrabučiai, valgykla. Ši mokykla yra išlikusi iki šiol Lazdijų krašte. Viešnia mokinių paklausė: „Kaip manot, kas yra stilistika?“ Vieni sakė, kad tai yra taisyklės rašiniams rašyti, kiti manė, kad tai tiesiog yra aprangos stilius, bet, iš tiesų, buvo kalbama apie „Stilistiką“ – pirmąjį lietuvišką literatūros teorijos vadovėlį, kurį ir parašė poetas Motiejus Gustaitis.

pIMGP5956.jpg

Dėkojame Dainai Pledienei už produktyviai praleistą valandą su mokiniais. Džiaugiamės, kad Lietuvoje dar yra žmonių, kurie domisi lietuviška spauda, praėjusio amžiaus pradžios švietimu.

Rokas Urbonavičius, Putinų gimnazijos IV d klasės mokinys, jaunasis korespondentas

Tą pačią dieną popiet būrelis I – III gimnazijos klasių mokinių, lydimi tikybos mokytojos metodininkės Virginijos Ptašnykienės, bibliotekos vedėjos Marytės Žuromskienės bei neformalaus ugdymo mokytojo Vytauto Bigailos, smagiai įveikdami kompaktišku autobusu dzūkų kalveles, nuvyko pačiuosna Lazdijuosna – net už 45 km nuo Dzūkijos sostinės, į patį pietinės Lietuvos pakraštį, aplankyti Motiejaus Gustaičio muziejų, kuris buvusiame garbaus kunigo, poeto, pedagogo name atsinaujinęs įkurtuves švenčia. Keliauninkai užsuko ir į buvusios gimnazijos pastate įrengtą M. Gustaičio laikų klasę su senais suolais ir „gyvu“ Direktoriumi – pačiu Gustaičiu.

M.Gustaičio muziejus, Lazdijai.jpg

Taip pat ta pačia proga putiniškiai apsilankė ankštame antro aukšto kambarėlyje, panašiame į karstą, kur 1928 – 1931 m. gyveno poetė Salomėja Nėris, tąsyk „Žiburio“ gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja.

Pateikiame išvykos pas kaimynus lazdijiškius dalyvių skalsių minčių, pastebėjimų žiupsnelį…

„Darganotą rugsėjo dieną iškeliavome į Lazdijus. Visi buvome geros nuotaikos, kelionės laikas neprailgo. Išlipome prie pat kunigo, mokytojo, rašytojo Motiejaus Gustaičio muziejaus. Štai klasė, kur mokė M. Gustaitis. Suolai mažyčiai, klasė jauki, o už mokytojo stalo sėdi pats M. Gustaitis. Neįprastas vaizdas!… Moderniai sutvarkyta įranga: pirštų spragtelėjimu „išmeta“ M. Gustaičio mintis, mygtuko paspaudimu galima išklausyti jo pamokslų.
Nusprendėme, kad reikia aplankyti M. Gustaičio kapą, uždegti žvakutę, sukalbėti maldelę. …Grįžome praturtinti dvasia.“

Nėja Zeringytė, IIb kl. mok.

M.Gustaičio kapas, Lazdijai.jpg

„Iš pradžių gimnazijoje trūko ir suolų, ir kėdžių. Mokytis kvietė ir mergaites – jos turi būti išsilavinusios kaip ir berniukai.“

Vaida Ručytė, IIc kl. mok.

„Man labai patiko S. Nėries kambarys. Labai mažos durys.“

Domantas Švipas, IIb kl. mok.

„Susipažinau su viena pirmųjų Lazdijų gimnazijų, pamačiau anų laikų daiktų, įsivaizdavau, kaip mokėsi vaikai.“

Emilis Šakinis, IIb kl. mok.

„Patiko pasiklausyti apie Lazdijų istoriją. Muziejaus patalpose žodžiai skambėjo labai reikšmingai. Išgirdau daugiau apie Salomėją Nėrį. Aplankėme Motiejaus Gustaičio kapą.“

Kotryna Dzeminskaitė, IIb kl. mok.

Putinų gimnazijos kultūrinio sambūrio
„Putinų balsai“ informacija