Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Mokinių pasiekimai ir pažanga (formalusis, neformalusis ugdymas) 2019 metais

Kalbiniai pasiekimai

 1. Miglė Tumynaitė (II a kl.) etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ Dzūkijos regiono varžytuvėse
  „Tarmių lobynai“ III vieta, Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados miesto etape – II vieta,
  Alytaus miesto tautosakos konkurse „Leliumoj“ – išradingiausio pasakoriaus nominacija, ruošė
  lietuvių kalbos mokytojos metodininkė Laima Bautronienė.

 2. Deimantė Miliauskaitė (II d kl.), Eimantas Vyšniauskas (I d kl.) šalies mokinių esė konkurse „LŠS
  100-metis: ar vis dar aktualūs Vlado Putvinskio priesakai šauliams?“ gauti padėkos raštai, ruošė
  lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Irena Sakalauskienė, Ligita Sarapienė.

 3. Simas Pavilonis (IV c kl.) Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus organizuotame
  epistolinio rašinio konkurse „Laiškas Baliui Sruogai“ apdovanotas padėkos raštu, ruošė lietuvių
  kalbos mokytojos metodininkė Irena Sakalauskienė.

 4. Aistė Kundrotaitė (III d kl.) Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso antrasis etape užėmė
  III vietą, ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Danguolė Gintalienė.

 5. Denis Boiko (III b kl.) Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiadoje antrame
  etape užėmė I vietą, Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados trečiojo etapo
  raiškiojo skaitymo finalininkas, Andrij Boiko (III b kl.) – II vietą, ruošė rusų kalbos mokytoja
  metodininkė Vilija Baguckienė.

 6. Miglė Tumynaitė (II a kl.) Alytaus tautinių mažumų kultūros centro konkurse “Deklamuojam,
  dainuojam, piešiam” užėmė III vietą, ruošė rusų kalbos mokytoja metodininkė Gražina
  Sakalauskienė.

 7. Beata Jarmalavičiūtė (I a kl.) anglų kalbos konkurso antrame etape pelnė III vietą, ruošė anglų
  kalbos mokytoja metodininkė Vida Brindzienė.

 8. Paulina Paškevičiūtė (III d kl.) anglų kalbos olimpiados antrame etape užėmė III vietą, Justinas
  Jurčiukonis (I b kl.), Alytaus miesto Anglų kalbos–Lietuvių kalbos vertimų konkurse užėmė III vietą,
  ruošė anglų kalbos mokytoja metodininkė ruošė anglų kalbos mokytoja metodininkė Daiva
  Turauskienė.

 9. Denis Boiko (III b kl.), Beatričė Bradauskaitė (IV e kl.), Rūta Budrevičiūtė (IV d kl.), Povilas
  Jerusevičius (IV e kl.), Klaudija Ripaitė (IV d kl.) Alytaus miesto mokinių daugiakalbystės konkurse
  „Europos kalbų lobynas – 2019“ užėmė II vietą, ruošė anglų kalbos mokytojos metodininkės Jolita
  Adomaitienė, Danutė Krušnienė, Vida Brindzienė, Daiva Turauskienė, rusų kalbos mokytoja
  metodininkė Vilija Baguckienė.

 10. Liucija Cidzikaitė (II b kl.), Alina Radišauskaitė (II b kl.), Gabrielė Kubričenkaitė (III f kl.),
  Povilas Gaušys (III d kl.), Mantas Tamkevičius (II a kl.) VKIF vertimų ir iliustracijų „Tavo žvilgsnis
  – 2019“ projekte apdovanoti diplomais, ruošė anglų kalbos mokytojos metodininkės Vida Brindzienė,
  Daiva Turauskienė, rusų kalbos mokytojos metodininkės Vilija Baguckienė ir Gražina Sakalauskienė.

Tiksliųjų mokslų pasiekimai

 1. Kasparavičius Marius (IV e kl.) Lietuvos mokinių informatikos olimpiados antrojo etapo I vietos
  laimėtojas, Pozniakas Domas (IV e kl.) – III vietos laimėtojas, ruošė informatikos mokytojas
  metodininkas Vygandas Banišauskas.

 2. Domantas Aleksynas (II b kl.) Alytaus miesto mokinių IT taikymo konkurse II vietos laimėtojas,
  Rokas Zelenius (III f kl.) – III vietos laimėtojas, ruošė informatikos mokytojas metodininkas
  Vygandas Banišauskas.

 3. Vakaris Bebravičius (IV b kl.) Alytaus miesto mokinių teksto greitojo rašymo kompiuteriu
  konkurse laimėjo I vietą, Kasparavičius Marius (IV e kl.) – III vietą, ruošė informatikos mokytojas
  metodininkas Vygandas Banišauskas.

 4. Justinas Tenenė (III f kl.) Lietuvos mokinių matematikos olimpiada antrojo etapo II vietos
  laimėtojas, ruošė matematikos mokytoja metodininkė Jūratė Nenartavičienė.

 5. Erikas Sabaitis (I b kl.) Lietuvos mokinių matematikos olimpiada antrojo etapo I vietos
  laimėtojas, ruošė matematikos mokytoja metodininkė Česė Banišauskienė.

Gamtos mokslų pasiekimai

 1. Matas Bielskis (I b kl.) Lietuvos mokinių chemijos olimpiados antrame etape užėmė II vietą,
  Aušrinė Mikelionytė (I b kl.) – II vietą, Gabija Ser-gejevaitė (II b kl.) – III vietą, ruošė chemijos
  mokytoja metodininkė Alvyra Geležauskienė.

 2. Matas Bielskis (I b kl.) Lietuvos mokinių biologijos olimpiados antrame etape užėmė I vietą, Mija
  Blažukaitė (I b kl.) – III vietą, Miglė Tumynaitė (I a kl.) – III vietą, Iveta Filipauskaitė (I a kl.) – III
  vietą, ruošė vyresnioji biologijos mokytoja Vaida Sakalauskienė.

 3. Gabija Sergejevaitė (II b kl.) Lietuvos mokinių biologijos olimpiados antrame etape užėmė II
  vietą, Toma Liegutė (III d kl.) – III vietą, Miglė Ražanskaitė (IV d kl.) – III vietą, ruošė biologijos
  mokytoja metodininkė Vilma Gumenikovienė.

 4. Greta Oželytė (II a kl.) ir Laura Valaikaitė (II a kl.) regioninis gamtos mokslų konkurse ,,Stebėk,
  pažink, suprask ir taikyk“ laimėjo II vietą, ruošė vyresnioji biologijos mokytoja Vaida Sakalauskienė.

Socialinių mokslų pasiekimai

 1. Mantas Baranauskas (III e kl.), Dovydas Darameičikas (III e kl.), Laura Matulevičiūtė (III e kl.),
  Greta Tumynaitė (IV d kl.), Kamilė Neverbickaitė (I c kl.), Greta Parfenenkovaitė (III c kl.) išlaikė
  egzaminą ir gavo tarptautinį Verslumo įgūdžių pasą sertifikatą, ruošė ekonomikos ir verslumo ir
  verslo vadybos mokytoja metodininkė Jolita Noruvienė.

 2. Evelina Abramavičiūtė (I b kl.), Miglė Bazarauskaitė (I b kl.), Monika Juonytė (I b kl.), Agnė
  Bubinaitė (III b kl.) regioninėje Marijampolės MMB mugėje pripažinta geriausia MMB, Vilija
  Kazlauskaitė (III b kl.), Laura Matulevičiūtė (III e kl.) regioninė Dzūkijos MMB mugėje – MMB
  „Love“ tapo „Lanksčiausia MMB“, Ieva Jurčiukonytė (III c kl.), Gintarė Kazlauskaitė (III e kl.)
  MMB „Meraki photography“ tapo „Geriausia paslaugų bendrove“, Greta Tumynaitė (IV d kl.) Miglė
  Tumynaitė (I a kl.) Kamilė Neverbickaitė (I c kl.) pelnė III vietą, ruošė ekonomikos ir verslumo ir
  verslo vadybos mokytoja metodininkė Jolita Noruvienė.

 3. Putinų gimnazijos komanda Vilkaviškio vyskupijos protmūšyje „Nulipk nuo sofos“ laimėjo I
  vietą, ruošė tikybos vyresnioji mokytoja Virginija Ptašnykienė.

 4. Aušrinė Minkauskaitė (II a kl.) Alytaus miesto II-ųjų klasių istorijos konkurse užėmė II vietą,
  Vakarė Šuliauskaitė (III a kl.) – III vietą, ruošė is-torijos mokytoja metodininkė Ona Marčiulaitienė.

 5. Mindaugas Ambrasiūnas (IV a kl.) dalyvavo konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“
  finale, Putinų gimnazijos šaulių klasės komanda Nacionalinis mokinių konkurse ,,Praeities stiprybė
  – dabarčiai“ pateko į geriausių respublikos komandų dešimtuką Lietuvoje už gimnazijos komandos
  projektinį darbą ,,Istoriją kuriame mes“ video filmą ,,Bunkeris“, ruošė istorijos mokytojas
  metodininkas Robertas Šiugždinis, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Gintaras Kličius).

 6. Erikas Sabaitis (I kl.) „Mano gaublys 9-12“ mažojoje geografijos olimpiadoje laimėjo II vietą,
  Miglė Tumynaitė (I a kl.) – III vietą, Justinas Šimas (III f kl.) – I vietą, Povilas Gaušys (III d kl.),
  Laurynas Batulevičius (IV a kl.), Ligita Bartusevičiūtė (IV a kl.) – II vietas, ruošė geografijos
  mokytoja metodininkė Danguolė Zdanavičienė, ekonomikos ir verslumo ir verslo vadybos mokytoja
  metodininkė Jolita Noruvienė.

 7. Erikas Sabaitis (I b kl.) Lietuvos ekonomikos ir verslo olimpiadoje, regioniniame etape užėmė III
  vietą, ruošė ekonomikos ir verslumo ir verslo vadybos mokytoja metodininkė Jolita Noruvienė.

 8. Justinas Šimas (III f kl.) Lietuvos mokinių geografijos olimpiados etape užėmė II vietą, ruošė
  geografijos mokytoja metodininkė Danguolė Zdanavičienė.

Menų ir sportiniai pasiekimai

 1. Viltė Palažijaitė (III b kl.) Lietuvos mokinių technologijos olimpiados antrame ture užėmė II vietą,
  ruošė dailės ir technologijų mokytoja metodi-ninkė Virginija Vasiliūnienė.

 2. Gabija Sergejavaitė (II b kl.) Lietuvos mokinių technologijos olimpiados antrame ture užėmė I
  vietą, Greta Vaškevičiūtė (II b kl.) – III vietą, ruošė technologijų mokytoja metodininkė Aldona
  Kadziauskienė.

 3. Deimantė Miliauskaitė (II d kl.) Lietuvos mokinių technologijos olimpiados antrame ture užėmė I
  vietą, ruošė technologijų mokytojas metodinin-kas Vaidas Sakalauskas.

 4. Povilas Jerusevičius (IV e kl.) 2019 m. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso
  regioniniame etape laimėjo II vietą, 2019 m. Mokykliniame Lietuvos mokinių meninio skaitymo
  konkurse – I vietą, ruošė teatro mokytoja metodininkė Žiedūnė Maldonienė ir lietuvių kalbos
  mokytoja metodi-ninkė Ligita Sarapienė.

 5. Erikas Bražinskas, Irmantas Dumbliauskas, Eimantas Vyšniauskas (II d kl. mokiniai)
  respublikiniame konkurse „Būk saugus“ laimėjo I vietą, ruošė technologijų mokytojas metodininkas
  Vaidas Sakalauskas

 6. 2018-2019 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninės rankinio varžybos (berniukai) užimta
  I vieta, 2018-2019 m. m. Lietuvos mokyklų žai-dynių zoninės rankinio varžybos (berniukai) – I vieta,
  2018-2019 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
  mokyklų rankinio varžybos (berniukai) – I vieta, stalo teniso varžybos (berniukai) – III vieta, turizmo
  varžybos (berniukai) – II vieta, 2019-2020 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių Alytaus miesto
  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų svarsčio kilnojimo varžybos – III vieta, Alytaus miesto
  bendrojo ugdymo mokyklų I-IV klasių 3X3 krepšinio pirmenybių varžybos: I kl. – III vieta, III kl. –
  I vieta, IV kl. – II vieta, ruošė fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Gintaras Kličius.

 7. 2018-2019 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
  mokyklų rankinio varžybos (mergaitės) – III vieta, badmintono varžybos (berniukai) – I vieta,
  šaudymo varžybos (pistoletas) – II vieta, badmintono varžybos (berniukai) – I vieta, štangos
  spaudimo varžybos – III vieta, smiginio varžybos (mergaitės) – I vieta, smiginio varžybos (berniukai)
  – II vieta, tinklinio varžybos (mergaitės) – III vieta, turizmo varžybos (mergaitės) – II vieta, ruošė
  vyresnioji kūno kultūros mokytoja Rita Sulžickienė.

 8. 2018-2019 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių šaudymo zoninės varžybos (šautuvas) – II vieta,
  2018-2019 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių Aly-taus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
  mokyklų šaudymo varžybos (šautuvas) – I vieta, 2018-2019 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių
  Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų badmintono varžybos (mergaitės) – II vieta,
  šaškių varžybos – III vieta, lengvosios atletikos kroso estafečių – III vieta, lengvosios atletikos kroso
  estafečių – I vieta, komandinės atskirų rungčių varžybos (berniukai) – II vieta, 2019 m. Alytausmiesto lengvosios atletikos rudens kroso pirmenybių laikraščio „Alytaus naujienos“ taurei laimėti
  varžybos – III vieta, ruošė vyresnioji kūno kultūros mokytoja Danguolė Kondrackienė.

Kiti

 1. Alytaus Putinų gimnazija „Versliausia Lietuvos mokykla“ („THE ENTREPRENEURIAL
  SCHOOL AWARDS 2019, 16 october 2019, Helsinki, Finland“).

 2. Gimnazija tapo STEAM tinklo nare kandidate.

 3. Gimnazijos IV klasę baigė pirmoji Jaunųjų šaulių laida. Samanta Lipkevičiūtė gavo du 100 balų
  VBE įvertinimus.

 4. Gimnazijoje naudojamasi Kultūros paso pasiūla.

 5. Startavo Putinų gimnazijos krepšinio lyga.

 6. Šalies konkurse „Būk saugus“ saugaus eismo rungtyje – I vieta, mokytojas Vaidas Sakalauskas.