Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Tikyba ar etika, ką pasirinkti?

Daugelis mokinių kiekvienais metais susiduria su keblia problema sprendžiant, kurį dorinio ugdymo dalyką pasirinkti: tikybą ar etiką. Vieni gali sakyti, kad geriau yra tikyba, o kiti – etika. Aš asmeniškai rinkčiausi tikybą, nes noriu lavinti savo žinias apie Dievą bei kaip jo mokymas man gali padėti ir šiandien. Vis dėlto nuspręsti, kuris mokomasis dalykas mums geresnis, galime tik patys.

Tikyba yra dėstomasis dalykas, per kurį mokiniai yra supažindinami su Dievu, jo darbais, įsakymais ir kitais svarbiais aspektais kiekvienam krikščioniui. Žinoma, šiose pamokose yra kalbama ir apie šiuolaikiniam žmogui iškilusias problemas ir aptariami mums svarbūs gyvenimo klausimai, pvz.: kodėl mus Dievas sukūrė? Atsakymą į šį klausimą galime pamatyti Lk 12,7 „O jūsų net visi galvos plaukai suskaičiuoti. Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių.“ Šioje eilutėje norima parodyti, kad kiekvienas iš mūsų buvo sukurtas dėl tam tikros priežasties ir turėtume tai vertinti, nes Dievas mums davė sielą, kuri žmogui yra labai svarbi. Be jos žmogus būtų kaip paprastas organizmas, kurio egzistencija yra bevertė. Taip pat manau, kad Dievas žmogui duoda įvairius iššūkius norėdamas pažiūrėti, kaip jis reaguos, ir taip sustiprinti jo tikėjimą. Taigi, manau, kad Dievo pagalba bei jo mokymu galime surasti atsakymus į bet kokį iškilusį klausimą ir įveikti visus išbandymus.

Etika taip pat yra dėstomasis dalykas mokykloje, tačiau per šio dalyko pamokas su mokiniais yra labiau atskleidžiama žmonių poelgis, santykiai su aplinkiniais bei įvairios problemos. Etikos moksle nėra nei gero, nei blogo, teisingo ar neteisingo elgesio. Labiau akcentuojama žmogus kaip unikalus individas, kuris pats yra atsakingas, kokia jo vieta pasaulyje. Žmogus pats nusistato savo vietą, socialinį lygį, pareigas, elgesį su kitais bei santykius tarpusavyje. Žinoma, negalime pamiršti ir apie kitų žmonių jausmus ir išgyvenimus. Taip galime suprasti, jog kiekvienas iš mūsų susiduriame su tam tikrais išbandymais. Vadinasi, per etiką labiau yra susitelkiama į patį žmogų ir jo elgesį. Visos problemos, su kuriomis susiduria žmogus, jis sprendžia pats.

Taigi apibendrinant noriu pasakyti, kad pasirinkus tikybą ar etiką nė vienas variantas nebus blogas, tačiau reiktų pamąstyti, ar norite sekti Dievu, ar norite eiti žmogaus ideologijos keliu.

Saulė Smilgaitytė, III a kl. mok.

P. S. Pasidomėjau, kaip Putinų gimnazijos mokiniai renkasi šias disciplinas: etiką ar tikybą … Suskaičiavus paaiškėjo, jog 60 procentų gimnazistų lanko tikybos pamokas, o likusieji gilinasi etikos klausimais. Nenorėdamas daryti toli siekiančių ar tendencingų išvadų, visgi turėčiau pasidžiaugti „sveiku“ putiniškių (tiek tėvų, tiek vaikų) požiūriu į dorinį ugdymą mokykloje.

Vytautas Bigaila,
„Putinų balsų“ sambūrio vardu