Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Svečiai iš švietimo ministerijos

2023 metų kovo 29 d. Putinų gimnazijoje lankėsi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas, švietimo pagalbos skyriaus vedėja Kristina Valantinienė ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.