Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

„Kūrybingumo mokyklos“ projektas „Menininkai kaip mokslininkai“ sugrįžo

Mūsų gimnazijoje įvyko nauji meno ir mokslo pasaulius integruojančio projekto „Menininkai kaip mokslininkai“ susitikimai. Šį projektą „Kūrybingumo mokykla“ toliau tęsia kartu su Lietuvos Kultūros Taryba. Šį kartą gimnazistai susitiko su vizualaus meno kūrėja Anastasia Sosunova ir meno inžinieriumi Tomu Martišauskiu. Susitikimų forma – paruoštos vaizdo pamokos stebėjimas ir interviu su kūrėju. Susitikimuose kūrėjai dalijosi įžvalgomis atskleisdami meno ir mokslo jungtis. Anastasia Sosunova atskleidė savo požiūrį, kaip jungiant antropologijos, sociologijos ir istorijos mokslus kurti pasakojimą apie bendruomenių kilmę, lietuvio tapatybės bruožus, menininkė aktualizavo moksleiviams naujas sąvokas „tautinė transplantacija“, „geografinė transplantacija“, autorė pabrėžė savo kūryboje daug dėmesio skirianti metaforų kalbai, kūriniuose ji manipuliuoja mitologiniu mąstymu, perkuria realybę, kuria iš pažiūros nesusiejamas jungtis. Autorė teigia: „Svarbu sukurti archeologinį muziejų, kuris būtų apie mane“, o svarbiausiu įrankiu tautiškumo idėjoms skleisti laiko kalbą.

Skulptorius, meno pedagogas, inžinierius Tomas Martišauskis sudomino įžvalgomis apie išradimų anatomiją, terpę ir joje esantį objektą, hidrostatikos atvejį. Jis išskyrė intuiciją ir jos reikšmę kūrybai. Anot kūrėjo, bet koks sumanymas neatsiranda netikėtai, jis yra kažkokių bendrų sąlygų pasekmė. Pavyzdžiui, kūrinys „Rekonstruoti akiračiai“ buvo sukurtas horizontalios linijos, kuriai pasitaranavo miške esantys medžiai. Nėra lengva suvokti, kaip paprastas plastilino gabaliukas virsta skaitmenine informacija- kodu, kuris gali būti konvertuojamas įvairiai, įgyja skirtingus pavidalus (vaizdinius, tekstinius ir pan.).

Abu autorius jungia bendras veiksmas – kūrybinių sprendimų paieška. Dalyvius sužavėjo Anastasijos Sosunovos įtaigus, sklandus pasakojimas, emociškai paveikios istorijos, prasmingas vedėjos interviu su menininke. Tomas Martišauskis sudomino pasakojimu apie Archimedo išradimus, posakio „Eureka!“ kilme, nustebino inžinerijos ir meno integracijos galimybėmis. Patiko abiejuose susitikimuose rodyti vaizdo siužetai.
Tikiuosi, susitikimų dalyvius „ištiks žinojimas“, kokia gali būti įdomi meno ir mokslo sintezė.

Vyta Šiugždinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui