Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Įsipareigojusios lyderystei

Spalio 12 d. gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė, direktorės pavaduotojos ugdymui Deimantė Januškauskaitė ir Vyta Šiugždinienė dalyvavo ŠMSM, NŠA, EK ir Britų tarybos nuotoliniu būdu organizuojamame projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ antrųjų įgyvendinimo metų pradžios renginyje ne kaip smalsios klausytojos, bet kaip antrųjų metų įgyvendinamo projekto dalyvės. Jame Dr. Jolanta Navickaitė (ŠMSM) Rūta Krasauskienė (NŠA)supažindino su lyderystės mokykloje plėtra ir ugdymo turinio reforma, atnaujinamo ugdymo turinio koncepcija, eiga ir perspektyvomis. Prof. Alma Harris ir Dr. Michelle Jones, Swansea University (Velsas, JK) supažindino su Velso ugdymo turinio reforma – įgyta patirtimi, išmoktomis pamokomis (EN), Velso bendrosios ugdymo programos apžvalga ir Velso ugdymo turinio reformos reikšme tarptautiniame kontekste. Chris Tweedale (Britų taryba) apžvelgė darbų, nuveiktų įgyvendinant projektą per pirmuosius metus, pasiektą pažangą, aptarė parengtos mokomosios medžiagos paketą (Toolkit).

Būtent šią projekto patirtį, kaip įdiegti atnaujintą kompetencijomis grįstą ugdymą, perimsime bandomajame etape 2021m. lapkričio – 2022 m. gegužės mėn. pirmiausiai kaip gimnazijos vadovės, konsultuojamos pirmaisiais projekto metais parengtų vadovų ugdytojų. Šiam iššūkiui ryžomės siekdamos pasirengti sklandžiam Atnaujintų bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimui nuo 2023m.

Informaciją parengė Vyta Šiugždinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui