Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Europos kalbų diena

Skaitiniai alytaus putinų gimnazijos bibliotekoje

Europos kalbų dieną susitikome su Putinų gimnazistais mokyklos skaitykloje. Jauki popietė neformalioje aplinkoje, skaitant Robert Burns, Edgar Allan Poe, Abraomo Linkolno, Shang Yang, Šekspyro kūrinių ištraukas lietuviškai, angliškai, ispaniškai ir kt. Dėkoju gimnazistams Viltei Janarauskaitei, Neilui Barciui, Vytautui Kunčinui, Smiltei Kundrotaitei, Austėjai Vertinskaitei, Dovydui Malijoniui, Kamilei Marcinkevičiūtei, Sandrai Beleckaitei ir Rūtai Bubelytei už pasidalijimą prasmingomis įžvalgomis apie Meilę, Gyvenimo Prasmę ir Savireflesiją, Kovą, Meną, Draugystę, Dovanojimo svarbą ir Dėkingumą.

Jolita Adomaitienė, filosofijos ir anglų kalbos mokytoja


Svečiuose – piliakalnio progimnazijos 8-okai

Europos kalbų dieną gimnazijoje lankėsi Piliakalnio progimnazijos aštuntokai su anglų kalbos mokytoja metodininke Loreta Blaževičiene. Svečiai iš progimnazijos kartu su Putinų gimnazijos Ie klase minėjo Europos kalbų dieną dalyvaudami interaktyviame protmūšyje. Mokiniai taip pat dalyvavo trumpoje diskusijoje, kurioje buvo aptariama užsienio kalbų mokėjimo svarba, dalinosi patarimais, kaip stiprinti užsienio kalbos įgūdžius. Reflektavo dalindamiesi savo įrašais Padlet.com platformoje.

Anglų kalbos mokytoja Rosita Meiluvienė


Putinų gimnazijos komanda dalyvavo Alytaus apskrities daugiakalbystės konkurse „Europos kalbų lobynas 2023“, vykusiame A. Ramanausko-Vanago gimnazijoje, ir laimėjo III vietą.