Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Parengta nauja Erasmus + programos projekto paraiška

Socialinė pedagogė Rimtautė Marčiulionienė ir geografijos bei  fotografijos būrelio  mokytoja Vilma Cikanavičienė parengė ir pateikė naujo Erasmus + KA1 projekto „Puoselėk kūrybiškumą- pažadink motyvaciją”  paraišką. 

Šiuo projektu bus siekiama tęsti pradėtas tarptautines veiklas, susijusias su mokytojų pasirengimu įtraukiajam ugdymui.  Suplanuoti 6 dienų kursai mokytojams  Kroatijoje, kursų organizatoriai – „Teachers Academy” .  Iš viso į tarptautinius mobilumus išvyks 9 mokytojai. 

Mokymų  temos :

1. Kūrybiški mokymų metodai naudojant fotografiją. 

2. Emocinio intelekto svarba konfliktų sprendimui. 

Projekto trukmė 18 mėn. ( 2024-09-01 – 2026-03-01) 

Biudžetas :  18 657,00 EUR

 Tikimės, kad kvalifikacijos kėlimo kursai padės mokytojams  prisitaikyti prie besikeičiančių mokinių poreikių ir mokymosi stilių. Mokytojai sustiprins  savo emocines kompetencijas, praturtins kūrybiškų mokymo metodų  „banką” .  To pasekoje pakils mokinių mokymosi motyvacija, įsitraukimas į ugdymo procesą. 

Informuosime Jus, kai tik paraiška bus patvirtinta. 

Projekto vadovės