Darbo užmokestis | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

Darbo užmokestis Paskelbta / Atnaujinta:

Alytaus Putinų gimnazijos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių


Pareigybės pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius 2022 m.

2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur  

Pareigybių (etatų) skaičius 2023 m.

2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2217,25 2 2690,49
Mokytojas 38,38 1595,39 38,38 1791,98
Valytojas 7 730,00 7 840,00
Einamojo remonto darbininkas 1,5 730,00 1,5 840,00

Atsisiųsti čia