Socialinio verslumo mokykla. Naujienos | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

Socialinio verslumo mokykla. Naujienos:

„DOGIS“ verslumo konkursas„

„DOGIS“ verslumo konkursas„

Konkurse dalyvavo jaunosios bendrovės iš Alytaus

INOVACIJŲ IR VERSLUMO STOVYKLOJE „CHALLENGE THE CHALLENGE“

INOVACIJŲ IR VERSLUMO STOVYKLOJE „CHALLENGE THE CHALLENGE“

„Challenge the Challenge“

Antras eTwinning kokybės ženklelis

Antras eTwinning kokybės ženklelis

Antras eTwinning

„eTwinning“ apdovanojimai

„eTwinning“ apdovanojimai

Ekonomikos ir verslumo mokytoja Jolita Noruvienė dalyvavusi projekte

Verslumo įgūdžių pasas (Entrepreneurial Skills Pass)

Verslumo įgūdžių pasas (Entrepreneurial Skills Pass)

VĮP - tai kvalifikacija, įrodanti 15 – 19 metų amžiaus moksleivio verslumo įgūdžius

Nelegalaus darbo žala

Nelegalaus darbo žala

Supažindino mokinius su darbo sutarčių rūšimis ir kas jose turi būti aprašyta.

„Bendra jaunimo užimtumo iniciatyva siekiant patenkinti tarpvalstybinius darbo rinkos poreikius“.

„Bendra jaunimo užimtumo iniciatyva siekiant patenkinti tarpvalstybinius darbo rinkos poreikius“.

Mokymuose dalyvavo penkiolika III-ųjų klasių Putinų gimnazistų

eTwinning projekto „Change Begins With Me“ pabaiga

eTwinning projekto „Change Begins With Me“ pabaiga

eTwinning projekto pabaiga

Antrasis eTwinning I a kl. projektas „Change Begins With Me“  („Pokyčiai prasideda nuo manęs“)

Antrasis eTwinning I a kl. projektas „Change Begins With Me“ („Pokyčiai prasideda nuo manęs“)

Projekto metu mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose

Kodėl svarbu perdirbti ir rūšiuoti?

Kodėl svarbu perdirbti ir rūšiuoti?

„Change Begins With Me“