Profesinio informavimo paslaugos | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

Profesinio informavimo paslaugos Paskelbta / Atnaujinta:

Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

Mokiniams:

Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:

 • Padedama išsiaiškinti karjeros planavimo žingsnius;
 • Atliekami testai, kurie leidžia geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • Padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą;
 • Informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • Teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
 • Supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias universitetines ir neuniversitetines mokyklas taisyklėmis;
 • Informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
 • Mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
 • Organizuojami vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas, studijų parodas ir kt.;
 • Supažindinama su Alytuje veikiančiomis institucijomis, kurios teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas;
 • Organizuojamas profesinis veiklinimas (išvykos į įmones, įstaigas, kur mokiniai supažindinami su profesijomis, darbo specifika).

Mokoma naudotis puslapiais internete:

lamabpo.lt
aikos.smm.lt
ldb.lt

Klasių auklėtojams:

 • Padedama organizuoti susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais;
 • Padedama organizuoti išvykas.

Profesijos patarėjas, Jolanta Kocimienė, 15 kabinetas, tel. +370 699 93491


Įmonių sąrašas (sudarytos sutartys, galima vykti ekskursijoms, tartis dėl praktikos)

Įmonė Atsakingas asmuo Pareigos Adresas Kontaktai Galimybės Komentarai
UAB „Tankos“ 1. Audrius Dailidonis
2. Jovita
1. Direktorius
2. Perslonalo vadovė
  1. audrius.dailidonis@tankos.lt, +370 603 11195
2. personalas@tankos.lt, +370 648 44410
1 ekskursija per mėnesį grupei moksleivių (10-15 asmenų); Darbas vasarą nuo 4 iki 10 jaunų asmenų; Savanoriška praktika 2-3 jauniems asmenims Sutarimas pasirašytas 2019-04-12
UAB „Sofa Brands“ 1. Saulius Bitinas
2. Aistė Noreikienė
1. Direktorius
2. Personalo vadovė
  1. saulius.bitinas@sofabrands.lt
2. aiste.noreikiene@sofabrands.lt
1 ekskursija moksleiviams per 2 mėn.; Savanoriškos praktikos galimybė 2-3 jauniems asmenims (gamyboje arba administracijoje); Sutarimas pasirašytas 2019-04-12
UAB „Viecinis“ Justinas Staugaitis Direktorius   justinas@staugaitis.lt, +370 648 20584 1 pristatymas apie karjeros pasirinkimus moksleiviams 1 kartą per mėnesį; savanoriška praktika 1 jaunuoliui; Sutarimas pasirašytas 2019-04-12
UAB „Prevence“ Edgaras Margevičius Ginčų teisininkas, konkurencijos teisės patarėjas   edgaras.margevicius@prevence.legal, +370 625 18270 1 pristatymas apie profesijas, karjeros pasirinkimus, teisės krypties studijas ir jų pristatymas 1 kartą per mėnesį; Sutarimas pasirašytas 2019-04-12
UAB „Svenheim Properties“ Darius Grybauskas Direktorius   darius@svenheim.lt, +370 616 23387 1 ekskursija įmonėje per mėnesį grupei asmenų (nuo 10-15); Darbas vasarą 1 jaunam asmeniui; Pagal iš anksto nutartą laiką, gali pristatyti įvairias profesijas moksleiviams; Sutarimas pasirašytas 2019-04-12
UAB „Geodeja“ Aurimas Bernotavičius Direktorius   info@geodeja.lt 1-2 ekskursijos per mėnesį grupei moksleivių (iki 5 asmenų) įmonėje; Savanoriška praktika iki 4 asmenų nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių; 1 pristatymas per 1 mėnesį tema „Verslumas. Sveikos vertybės“ Sutarimas pasirašytas 2019-04-12
AB Mašinų gamykla „Astra“ Onutė Tutlienė Vykdančioji direktorė   info@astra.lt 1 ekskursija per 3 mėn.; savanoriška praktika 2-3 jaunuoliams. Sutarimas pasirašytas 2019-05-20
VšĮ „Alytaus kultūros ir komunikacijos centras“ 1. Klaudija Aleksandravičiūtė
2. Jurgita Guževičienė
1.Direktorė
2.Pavaduotoja
  1. direktore@akkc.lt, +370 695 67395
2. pavaduotoja@akkc.lt, +370 672 21543
1 ekskursija per 3 mėn.; savanoriška praktika 2-3 jaunuoliams; savanorystė renginių ir projektų metu. Susitarimas pasirašytas 2019-05-22
Alytaus vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras Loreta Naruševičienė Direktorė   asciaalytus@gmail.com, +370 656 60870 1 ekskursija per 3 mėn.; savanoriška praktika 2-3 jaunuoliams; savanorystė renginių metu Susitarimas pasirašytas 2019-06-25
VšĮ „PLVKC“ Dalia Matukienė Direktorė   +370 687 40096 Verslumo skatinimo ir finansavimo šaltinių jaunam verslui paieškos paslaugos Susitarimas pasirašytas 2019-08-30
Alytaus miesto teatras Inesa Pilvelytė Direktorė   +370 616 71712 1 eskursija per 3 mėn., savanoriška praktika 2-3 jaunuoliams, savanorystė renginių metu Susitarimas pasirašytas 2019-08-30
UAB „Jakobsen Home Co“ Aistė Račkauskaitė Personalo vadovė   +370 686 01567 Ekskursijos moksleiviams (10-15 asmenų) pagal galimybes; savanoriška praktika 2-3 jaunuoliams. Susitarimas pasirašytas 2019-09-05
VšĮ „Alytaus miesto socialinių paslaugų centras“ Eglė Teresevičienė Direktorė   info@aspc.lt, +307 315 51124 Savanoriška praktika 2-3 jaunuoliai, savanorystė renginių ir projektų metu Susitarimas pasirašytas
Kino teatras „Dainava“ Simona Butrimienė Direktorė   +370 629 94380 Savanorystė Suitarimas pasirašytas 2019-11-11
Alytaus miesto bendruomenės centras Loreta Trainavičienė Direktorė   +370 699 13223 Savanorystė Susitarimas pasirašytas 2019-11-08
Bendradarbystės centras „Spiečius“ Dainora Vilkišė Regionų koordinatorė Ugniagesių g. 1 +370 684 06115 Pažintinis vizitas, verslumo skatinimas  
UAB „VA Statyba“ Jurgita Markauskienė     j.markauskiene@vastatyba.lt, +370 620 35344 1 ekskursija per 3 mėn.; savanoriška praktika 2-3 jaunuoliams. Derinamas susitarimo projektas
Lopšelis darželis „Vaikystės namelis“ Rosita Karkauskaitė Vadovė   rosita.karkauskaite@gmail.com, +370 629 72203 Savanoriška praktika 1-2 jauniems asmenims, šešėliavimas Derinamas susitarimo projektas
UAB „Glass Lt“ Svetlana Bekiš Personalo vadovė   +370 688 45540   Derinamas

Dokumentai

Stosiantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2020 metais

Stosiantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2021 metais


Lietuvos aukštosios mokyklos

Universitetai

Kolegijos


Naudingos nuorodos

lamabpo.lt

 • Aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai ir interneto svetainės;
 • Studentų priėmimo į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2013 ir 2014 metais sąlygos;
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

kurstoti.lt

 • Žurnalo „Kur stoti” elektroninė versija;
 • Konkursinio balo skaičiuoklė;
 • Išsami informacija apie Lietuvos aukštąsias ir profesinio mokymo įstaigas.

mukis.lt

 • Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema.

smm.lt

 • Brandos egzaminai;
 • Apie stojimą į aukštąsias mokyklas;
 • Apie mokymąsi profesinio mokymo įstaigose.

aikos.smm.lt

 • Supažindinimas bendrojo lavinimo mokyklų mokinių su svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis;
 • Pagalba pasirenkant specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuojant;
 • Informacija apie švietimo sistemą reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas, galės užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.

egzaminai.lt

 • Informuoja apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, atlieka tarptautinius tyrimus;
 • Pateikia informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas, egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą.

euroguidance.lt

 • Profesijų aprašai;
 • ŠMPF išleistas gidas „Susipažink. Įvertink. Važiuok“;
 • Filmai apie profesijas;
 • Filmukai „Karjeros planavimo žingsniai“;
 • Testai.

studijos.lt

 • Pateikiama informacija apie visas Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas. Pasirinkę mokymo įstaigą, mokymo programą ir įvedę balus, galėsite apskaičiuoti savo konkursinį balą. Šiame puslapyje taip pat rasite egzaminų užduotis.

kpmpc.lt

 • Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

sac.smm.lt

 • Skirtumai tarp koleginių, universitetinių studijų ir profesinio mokymo.

tinklas.lt

 • Lietuvos mokyklų ir jų interneto svetainių sąrašas, nuorodos į mokomosios medžiagos svetaines.

kalba.lt

 • Kalbų mokymas, studijos užsienyje ir paruošimas egzaminams.

vsf.lt

 • Informacija studentams apie paskolas;
 • Teisinė informacija.

ldb.lt

 • Informacijos bei darbo rinkos tendencijas ir prognozes apie profesijas galite rasti šiame internetiniame puslapyje.

skvc.lt

 • Aiškinamasis su studijomis susijusių terminų žodynas.