Vadovų darbotvarkės | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

Vadovų darbotvarkės Paskelbta / Atnaujinta:

2023 m. Balandžio mėnesio vadovų veiklos planas

Gimnazijos direktorė

Daiva Sabaliauskienė

Mokytojų susirinkimas:

 • Stažuotės Nyderlanduose pristatymas 
 • Teatro egzamino etiudas 
 • Organizaciniai klausimai 

4 d.

15.30 val. Aktų salė

 

Pilietiškumo pamoka su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda

6 d.

13.45-15.00 val.

 

Susirinkimas būsimų pirmokų tėvams

18 d.

17.30 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė

Mokytojų susirinkimas:

 • Stažuotės Nyderlanduose pristatymas
 • Teatro egzamino etiudas
 • Organizaciniai klausimai

4 d.

15.30 val. Aktų salė

 

Pilietiškumo pamoka su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda

6 d.

13.45-15.00 val.

 

Pasirengimas praktinėms dirbtuvėms

Iki 17 d.

 

MT praktinės dirbtuvės ”Pamokų scenarijų analizė”

18 d.

15.00 -16.00 val. Konferencijų salė

 

Susirinkimas būsimų pirmokų tėvams

18 d.

17.30 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Deimantė Januškauskaitė

Mokytojų susirinkimas:

 • Stažuotės Nyderlanduose pristatymas
 • Teatro egzamino etiudas
 • Organizaciniai klausimai

4 d.

15.30 val. Aktų salė

 

Pilietiškumo pamoka su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda

6 d.

13.45-15.00 val.

 

II klasių gimnazistų individualių ugdymo planų sudarymas.

1-2 sav.

 

Anglų kalbos egzaminas, kalbėjimo dalis

12 -14 d.

 

KTU DEC projekto dalyvių ir KTU Statybos ir archtektūros fakulteto atstovų susitikimas

17 d.

11 val.

 

Popietė progimnazijų technologijų, dailės mokytojams inžinerinių technologijų akademijoje

17 d.

15 val.

 

Susirinkimas būsimų pirmokų tėvams

18 d.

17.30 val.
2023 m. Kovo mėnesio vadovų veiklos planas

 

 

 

Gimnazijos direktorė

Daiva Sabaliauskienė

TŪM paraiškos rengimas

1-9 d.

 

Dalyvavimas Kovo 11-osios dienos renginiuose

11 d.

 

Ugdymo stebėsenos plano 2023m. parengimas

Iki 13 d.

 

Tinklaveikos su progimnazijomis parengimas

Iki 14 d.

 

UTA praktinės dirbtuvės metodinei tarybai “Uždavinys ir veiklų siužetai”

14 d.

15.00 val. Konferencijų salė

 

Respublikinė fizikos olimpiada

16 – 18 d.

 

SMSM atstovų vizitas gimnazijoje

29 d.

 

2023-2024 m. m individualaus ugdymo plano III klasėms rengimas

Kovo mėn.

 

2023-2024 m. m ugdymo plano projekto analizė ir individualaus plano tinklelio rengimas

Kovo mėn.

 

TŪM paraiška

Kovo mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė

Lankomumo tvarkos atnaujinimas

6 d.

 

TŪM paraiškos rengimas

1-9 d.

 

Dalyvavimas Kovo 11-osios dienos renginiuose

11 d.

 

Ugdymo stebėsenos plano 2023m. parengimas

Iki 13 d.

 

Tinklaveikos su progimnazijomis parengimas

Iki 14 d.

 

UTA praktinės dirbtuvės metodinei tarybai “Uždavinys ir veiklų siužetai”

14 d.

15.00 val. Konferencijų salė

 

Ilgalaikė kvalifikacijos programa visiems mūsų gimnazijos pedagogams „Įtraukiojo ugdymo pagrindiniai principai“ – lekt. Lina Liutvinienė.

15 d.

14.00-17.00val.

Būtina turėti asmeninį prisijungima prie Ugdymo meistrų

 

Respublikinė fizikos olimpiada

16 – 18 d.

 

Jungtinė kvalifikacijos programa su partneriais ,,Kompetencijomis grįstas ugdymas, taikant mokymą aktyvinančius metodus”

21 d. Valanda

bus patikslinta, nuotolinė,

Registracija per Semi+

 

SMSM atstovų vizitas gimnazijoje

29 d.

 

2023-2024 m. m individualaus ugdymo plano III klasėms rengimas

Kovo mėn.

 

2023-2024 m. m ugdymo plano projekto analizė ir individualaus plano tinklelio rengimas

Kovo mėn.

 

TŪM paraiška

Kovo mėn.

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Deimantė Januškauskaitė

Dalyvavimas Kovo 11-osios dienos renginiuose

11 d.

 

Ugdymo stebėsenos plano 2023m. parengimas

Iki 13 d.

 

Matematikos PUPP bandomasis patikrinimas

(elektroninis)

13 d.

8-17 val. (Pamokų metu)

 

Tinklaveikos su progimnazijomis parengimas

Iki 14 d.

 

UTA praktinės dirbtuvės metodinei tarybai “Uždavinys ir veiklų siužetai”

14 d.

15.00 val. Konferencijų salė

 

Elektroninis matematikos mokymosi pasiekimų įsivertinimo patikrinimas abiturientams, kurie pasirinko laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą

14-15 d.

8-17 val. (pamokų metu)

 

Respublikinė fizikos olimpiada

16 – 18 d.

 

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

21 d.

 

SMSM atstovų vizitas gimnazijoje

29 d.

 

2023-2024 m. m individualaus ugdymo plano III klasėms rengimas

Kovo mėn.

 

Pokalbiai su II - ųjų klasių mokiniais dėl 2023-2024 m. m individualių ugdymo planų.

Kovo mėn.

 

2023-2024 m. m ugdymo plano projekto analizė ir individualaus plano tinklelio rengimas

Kovo mėn.
2023 m. Vasario mėnesio vadovų veiklos planas

 

 

 

Gimnazijos direktorė

Daiva Sabaliauskienė

Ataskaitos “Vidaus kontrolės įgyvendinimas viešajame juridiniame asmenyje 2022 metais” rengimas

Iki 3d.

 

Metinės ataskaitos ir direktoriaus užduočių rengimas

Iki 4 d.

 

IV klasėse dirbančių (lietuvių k., matematikos, anglų k.) mokytojų pasitarimas dėl mokymosi rezultatų ir lankomumo gerinimo

7 d.

14.45-15.15 val.

 

Pilietiškumo pamokos I-II, III-IV klasių mokiniams.

9 d.

8.00 val.

I-II kl.

I a. fojė

10.50 val.

I-II, III-IV kl Pagal planą.

 

UTA komandos veiklos plano rengimas

Iki 17 d.

 

Konsultacinė diena

21 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė

IV klasėse dirbančių (lietuvių k., matematikos, anglų k.) mokytojų pasitarimas dėl mokymosi rezultatų ir lankomumo gerinimo

7 d.

14.45-15.15 val.

 

Konsultacijos dėl MG planų esant reikalui

Iki 10 d.

 

Metodinė diena gimnazijoje

Bendras posėdis:

1. Pusmečio rezultatų analizė

2. Dirbtinis intelektas ugdymo procese

Metodinės tarybos konsultacija “Kaip rengsimės UTA įgyvendinimui”

Metodinių grupių susirinkimai susitarti, KAIP ir KĄ veiksime. Kas įkvėptų / stabdytų?

14 d.


30 min.

20 min.

15-20 min.1 val.

 

Konsultacinė diena

21 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Deimantė Januškauskaitė

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

6 d.

14.00 val.

 

IV klasėse dirbančių (lietuvių k., matematikos, anglų k.) mokytojų pasitarimas dėl mokymosi rezultatų ir lankomumo gerinimo

7 d.

14.45-15.15 val.

 

DEC LT tarpinis renginys


9 d.

11 val. KTU biblioteka Kaunas

 

Metodinė diena gimnazijoje

Bendras posėdis:

1. Pusmečio rezultatų analizė

2. Dirbtinis intelektas ugdymo procese

Metodinės tarybos konsultacija “Kaip rengsimės UTA įgyvendinimui”

Metodinių grupių susirinkimai susitarti, KAIP ir KĄ veiksime. Kas įkvėptų / stabdytų?

14 d.


30 min.

20 min.

15-20 min.1 val.

 

Konsultacinė diena

21 d.
2023 m. Sausio mėnesio vadovų veiklos planas

 

 

 

Gimnazijos direktorė

Daiva Sabaliauskienė

Įvaizdžio grupės susirinkimas

3 d.

9 val.

Konferencijų salė

 

Susirinkimas :

1. Bendrojo ugdymo aktualijos nuo 2023 m.

2. „Kibernetinis saugumas, kaip atpažinti sukčius“ pasidalinimas gerąja patirtimi(15 min.)

 • Kvalifikacijos kėlimas 2022 m., veiklos kryptys 2023 m.
 • Pažangos įsivertinimo apibendrinta ataskaita

3 d.

12 val.

(nuotolinė)

 

Konferencija „Mokykla ir vadovas: sėkmingą mokyklą bekuriant 2023“

5 d.

10 val.

 

Gimnazijos2022 m. rezultatų analizė

2-9 d.

 

TŪM paraiškos rengimas

16 d.

 

Direktoriaus metų veiklos ataskaitos rengimas

Iki 20 d.

 

Strateginio veiklos plano 2023-2025 m. atnaujinimas

Sausio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė

Įvaizdžio grupės susirinkimas

3 d.

9 val.

Konferencijų salė

 

Susirinkimas :

1. Bendrojo ugdymo aktualijos nuo 2023 m.

2. „Kibernetinis saugumas, kaip atpažinti sukčius“ pasidalinimas gerąja patirtimi(15 min.)

 • Kvalifikacijos kėlimas 2022 m., veiklos kryptys 2023 m.
 • Pažangos įsivertinimo apibendrinta ataskaita

3 d.

12 val.

(nuotolinė)

 

Konferencija „Mokykla ir vadovas: sėkmingą mokyklą bekuriant 2023“

5 d.

10 val.

 

Gimnazijos2022 m. rezultatų analizė

2-9 d.

 

Metodinės tarybos posėdis dėl SPINA, veiklos planavimo remiantis rezultatų analize

10 d.

14.45 val. Konferencijų salė

 

TŪM paraiškos rengimas

16 d.

 

Kvalifikacijos programa „Refleksiją skatinantys mokymosi mokytis metodai: pedagoginės distancijos problema“ , lektorius Liutauras Degėsys, 4 ak. val.

31 d. nuotolinis, tikslinsime , ZOOM/TEAMS platforma

 

Pažangos duomenų viešinimas tėvams, mokiniams

Sausio mėn.

 

Strateginio veiklos plano 2023-2025 m. atnaujinimas

Sausio mėn.

 

Savęs pažinimo testas II kl. mokiniams.
Sausio mėn.

kl. valandėlių metu


 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Deimantė Januškauskaitė

Įvaizdžio grupės susirinkimas

3 d.

9 val.

Konferencijų salė

 

Konferencija „Mokykla ir vadovas: sėkmingą mokyklą bekuriant 2023“

5 d.

10 val.

 

Gimnazijos2022 m. rezultatų analizė

2-9 d.

 

„KTU klasių“ partnerių tęstiniai STEAM mokymai. 

12 d.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

 

KTU klasės veiklos universitete (chemija, biologija)

13 d.

8.00-17.00 val.

Kauno technologijų universitetas

 

Strateginio veiklos plano 2023-2025 m. atnaujinimas

Sausio mėn.

 

Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 2023 m rengimas.

Sausio mėn.