Profesinė sąjunga | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

Profesinė sąjunga Paskelbta / Atnaujinta:

2021 m. kovo 23 d. įvyko visuotinis profsąjungos narių susirinkimas. 

Jo metu išrinktas naujas komitetas, kurį sudaro 3 nariai:

pirmininkė Vilija Baguckienė,

pavaduotoja Vilma Gumenikovienė,

narė Algida Sabonienė. 

Komitetas dirbs du metus. LŠDPS Putinų gimnazijos profesinė organizacija įsteigta 2018 metų lapkričio mėnesį. Pirmininkė - Vilija Baguckienė, komiteto nariai: Aušra Glaveckienė, Jolita Adomaitienė, Ona Marčiulaitienė, Vilma Gumenikovienė.

Organizacija turi 36 narius.

2018 m. lapkričio mėnesį organizacijos nariai dalyvavo tikrajame mokytojų streike.

2019 m. gegužės mėn.31 d. su darbdaviu pasirašyta Kolektyvinė sutartis.


LŠDPS Alytaus susivienijimo įstatai
LŠDPS įstatai