Profesinė sąjunga | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

Profesinė sąjunga Paskelbta / Atnaujinta:

LŠDPS Putinų gimnazijos profesinė organizacija įsteigta 2018 metų lapkričio mėnesį. Pirmininkė - Vilija Baguckienė, komiteto nariai: Aušra Glaveckienė, Jolita Adomaitienė, Ona Marčiulaitienė, Vilma Gumenikovienė.

Organizacija turi 36 narius.

2018 m. lapkričio mėnesį organizacijos nariai dalyvavo tikrajame mokytojų streike.

2019 m. gegužės mėn.31 d. su darbdaviu pasirašyta Kolektyvinė sutartis.


LŠDPS Alytaus susivienijimo įstatai
LŠDPS įstatai