Laisvos darbo vietos | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

Laisvos darbo vietos Paskelbta / Atnaujinta:


ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJA

SKELBIA ATRANKĄ MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBEI

 

Reikalavimai:

  • Pretendentas turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
  • gebėti bendrauti su 15-18 m. mokiniais;
  • turėti žinių apie specialiuosius mokinių poreikius;
  • gebėti dirbti su mokiniais padedant atlikti mokytojų skirtas užduotis;
  • gebėti bendradarbiauti su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais ir mokinio tėvais (globėjais/rūpintojais)

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą.

Siūlome:  Terminuota darbo sutartis (1 etatas).
Dokumentų priėmimo pradžia – 2021 m. kovo 8 d., pabaiga – 2021 m. kovo 19 d., 15.45 val.
Pretendentai dokumentus gali pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku (adresu Šaltinių g.1, LT-62345, Alytus) arba elektroniniu paštu gimnazija@putinai.alytus.lm.lt
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai el. paštu ir kviečiami pokalbiui.
Pretendentų atrankos būdas: individualus pokalbis.

Informacija teikiama tel. 8 315 755 85.

_____________________