Tinklaveika – jėga! | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

Tinklaveika – jėga! Paskelbta / Atnaujinta:

1.jpg
Tinklaveika – jėga!

Mokslo metus Putinų gimnazijos mokytojai užbaigė tinklaveikos procesu besimokydami iš savo partnerių Klaipėdos „Varpo“ gimnazijoje. Šios gimnazijos direktorė Rasa Mašurinienė svetingai priėmė savo įstaigoje ir bendruomenėje, pasidalino gerąja gimnazijos praktika ir sėkmės istorija bei vedė mokymus „Atnaujinto ugdymo turinio diegimas. Kompetencijomis grįstas ugdymas“.

Seminaro metu aptarėme ugdymo turinio atnaujinimo principus, ugdymo turinio kūrimo galimybes mokyklos lygmeniu, praktiškai išbandėme kūrybiškumo kompetenciją. Praktikos metu sukurti „Pamokos KITAIP“ scenarijai nustebino ir pačius kūrybiškiausius kolegas. Pasitikrinome, kokios kompetencijos reikalingos mokytojui diegiant atnaujintą ugdymo turinį apmąstydami šias : pedagoginis kryptingumas; dalykinė kompetencija; didaktinė kompetencija; diagnostinė kompetencija; analitikos kompetencija; vadovavimo klasei kompetencija.

Iš Klaipėdos parsivežėme ne tik mokymosi vieniems iš kitų dvasią, jūros ošimą, bet ir tapybos ant vandens VYTA (vyta.lt) paveikslų parodą. Naudodami senovės Kinijoje užgimusią techniką (buvo laikoma slaptu žynių mokslu), vėliau išplitusią po visą pasaulį vadinamą (Ebre – „pelėsinis popierius“ Senovės Kinijoje, Abru – „Vandens veidas“ Centrinėje Azijoje bei dar daug kitų) ir iš apie XVI a. išplitusią dabartinės Turkijos žemėse, kur įgavo Ebru pavadinimą mokytojai patys susikūrė savo paveikslus ant vandens. Sudomino – užeik rudenį į Putinų gimnazijos skaityklą.

O dabar šlovinkime vasarą!

Vyta Šiugždinienė , direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Susijusios nuotraukos: