Partizanų takais Punios šile | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

Partizanų takais Punios šile Paskelbta / Atnaujinta:

pIMGP8546.jpg
Partizanų takais Punios šile

Lietuvos šaulių sąjunga yra valstybės remiama sukarinta visuomeninė organizacija. Tai unikali, analogų neturinti organizacija, nes Lietuvos šaulių sąjunga vienija valstybės gynybai ir gyvenimui neabejingus asmenis. Kiekvienai s metais vis daugiau žmonių įsitraukia į jos veiklą. Smagu išgirsti, kad vis daugiau į Šaulių sąjungą įsitraukia jaunų žmonių. Jie turi prasmingų minčių ir noro aktyviai dalyvauti Šaulių sąjungos veiklose ir projektuose.

Taip nutiko ir 2012 metais , kai jie išreiškė norą dalyvauti respublikiniame konkurse ’’ Pažink laisvę ’’ . Pagrindinis dalyvavimo tikslas buvo padaryti maketą apie Alytaus rajono Punios šilo bunkerį. Jaunieji šauliai informacijos ieškojo vadovėliuose, visose interneto platformose. Bet didžiausiu informacijos bagažu pasidalijo buvę partizanai, kurie neliko abejingi jaunųjų šaulių pagalbos šauksmui. Sulaikę kvėpavimą šauliai klausėsi partizanų istorijos, jog bunkeriai dažniausiai buvo rengiami miškuose ir laukuose.

Pradžioje bunkeriai buvo mažiukai, skirti laikinam prieglobsčiui, į juos reikėdavo šliaužte įšliaužti. Kartais tokios slėptuvės primindavo kapo duobę. Jei pavykdavo iškasti didesnį bunkerį , pro jo lubas bėgdavo vanduo, karšto maisto jie gaudavo retai. Buvo laikas, kai visai neturėjo ko valgyti. Neduok, Dieve, kas susirgdavo, - ne vienas mirė, nebuvo galimybės net palaidoti. Slapstydamiesi partizanai labai ilgėjosi paprasto gyvenimo, namiškių.

Pasibaigus vienam projektui, jaunieji šauliai mąsto apie kitą. Tai 2017 metais startavo naujas projektas. Tikslas - pastatyti kryžių Punios kraštovaizdžio draustinyje partizanams, jų kovoms atminti. Bet kaip tai padaryti, kai esi jaunas Alytaus Putinų gimnazijos mokinys? Kai turi tik medį, iš kurio galima išdrožti kryžių...

Čia pagalbos ranką ištiesė Vaidas Sakalauskas, Alytaus Putinų gimnazijos technologijų mokytojas. Padedant mokytojui Vaidui, buvo susisiekta su medžio drožėju, skulptoriumi daugiškiu Robertu Ožalinsku - žmogumi, kuris išdrožė ne vieną nuostabų kryžių, sukūrė įsimintinų meno kūrinių. Jis paaiškino, parodė, kaip turėtų atrodyti kryžius. Alytaus Putinų gimnazijos jaunieji šauliai kibo į darbą. Vaidas Sakalauskas su savo mokiniais išdrožė kryžių Punios šile partizanams atminti. Punios šile, netoli bunkerio, buvo pastatytas ir pašventintas kryžius, skirtas Dainavos apygardos vadui Dominykui Jėčiui – Ąžuoliui, štabo nariams: Vaclovui Kavaliauskui – Juodvarniui, Mykolui Petrauskui – Arui, Jonui Pilinskui – Krūmui ir kitiems partizanams atminti.

2016 - 2017 metais Alytaus Putinų gimnazijos jaunieji šauliai kartu su Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgomis (KASP) ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionu bendromis pastangomis atstatė Alytaus rajono Punios šile esantį bunkerį. Kiekvienais metais bunkeris yra tvarkomas, prižiūrima aplinka. Jaunieji šauliai stengiasi, kad bunkeris išliktų kuo ilgiau.

Kiekvienais metais jaunieji šauliai atranda laiko puoselėti Punios šile esantį bunkerį. 2019 - 2020 metais Alytaus Putinų gimnazijos jaunųjų šaulių klasių vadovas Gintaras Kličius su savo auklėtiniais įgyvendino dar vieną sumanymą. Punios šile Kovo 11 – osios proga pagamino ir pastatė keturis suoliukus. Su meile išpuoselėtas Alytaus rajono Punios šilas atsidėkojo jauniesiems šauliams savo gamtos grožiu.

Tad paskutinį savo projektą „Praeities stiprybė – dabarčiai“ Alytaus Putinų gimnazijos jaunieji šauliai filmavo būtent čia. Alytaus Putinų gimnazijos jaunųjų šaulių klasių atstovai sudarė komandą ir dalyvavo nacionaliniame mokinių konkurse „Praeities stiprybė – dabarčiai“. Konkursą organizavo jungtinė Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto komanda.

Su konkurso šūkiu „Pažink Laisvę!“ lydimi šauliukai atskleidė savo filmuko idėją, kuria pasidalijo Gabija Karnilaitė: „Mūsų tikslas buvo prisiminti protėvius šaulius, visą nueitą kelią iki dabar, jų troškimą turėti nenugalimą laisvę bei priminti jų pagrindinį troškimą - mylėti Tėvynę taip ,kaip ją mylėjo jie. Ta vieta nebuvo pasirinkta tik dėl to, kad ji yra visiems gerai žinoma... Ją rinkomės, nes mus traukte traukė, ji turi stiprią energiją, kuri , iš tiesų, padėjo kuriant šį filmuką“.

Smagu žinoti, kad mūsų jaunieji šauliai nepamiršta tautos vertybių ir dar prisimena savo praeitį. Mylėkime tėvynę taip, kaip ją mylėjo mūsų protėviai.

Rokas Urbonavičius, Putinų gimnazijos II d kl. jaunasis šaulys