Kultūrinio sambūrio "Putinų balsai" dviejų metukų gimtadienis | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

Kultūrinio sambūrio "Putinų balsai" dviejų metukų gimtadienis Paskelbta / Atnaujinta:

pIMGP4157.jpg
Kultūrinio sambūrio "Putinų balsai" dviejų metukų gimtadienis

Tik ką kultūrinio sambūrio "Putinų balsai" dviejų metukų gimtadienio proga ant torto uždegėme dvi žvakutes, o pasibaigus kukliam renginukui gimnazijos aktų salėje, sušveitėme skanėstą.

Pasidžiaugėme, jog mūsų balsas arba garsas pasiekė net už Atlanto Niujorko valstijoje esantį Ročesterio miestą. Mat mūsų gimnazistės iš IIIa kl. Elžbieta Puzakinaitė ir Beata Jarmalavičiūtė esė konkurse apie pandemijos metu patirtus iššūkius laimėjo atitinkamai I ir II vietas (laukia premijos!). Taigi susigiminiavusių Alytaus ir Ročesterio miestų komitetas mums buvo itin dėmesingas.

Minėtame renginyje dalyvavo viešnia iš "Alytaus naujienų" redakcijos Rūta Jasionienė, redaktoriaus pavaduotoja, dabar vaduojanti direktorių ir redaktorių. Ji jauniesiems korespondentams Gretai Vaškevičiūtei (IVc), Viktorijai Stankevičiūtei (IIIa), Rokui Urbonavičiui (IIId), Beatai Jarmalavičiūtei (IIIA kl.),Deimantei Visockaitei (IIb kl.) įteikė padėkos raštus už įvairias veiklas, susijusias su gimnazijos įvaizdžio puoselėjimu. Taip pat pagerbė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją metodininkę Algidą Sabonienę, kurios pavyzdžiu seka mokiniai kurdami eiles, bei bibliotekininkę Eglę Juodžiukynienę už puikias nuotraukas ir kitą vaizdinę medžiagą spalvinguose laikraščio puslapiuose.

Gerbiamoji Eglė suskaičiavo, jog per praėjusius mokslo metus su rubrika "Putinų balsai" pasirodė 28 publikacijos, patalpintos 37 puslapiuose (kartu su nuotraukomis). Gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė su pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždiniene padėkojo mielai redaktorei Rūtai Jasionienei už pagalbą kuriant gimnazijos įvaizdį, o bibliotekos vedėjai Marytei Žuromskienei - už eiles, už rūpestį turininga sambūrio veikla panaudojant Mokinio kultūros paso galimybes. Neformalaus ugdymo mokytojas Vytautas Bigaila, šių eilučių autorius, irgi sulaukė iš Putinų gimnazijos vadovės šiltų žodžių, teigiamo triūso vertinimo.

Susijusios nuotraukos: