„Gyvybės ir mirties keliu“ | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

„Gyvybės ir mirties keliu“ Paskelbta / Atnaujinta:

p872192_o.jpg
„Gyvybės ir mirties keliu“

Kiekvienais metais, ne išimtis ir šiais, vyksta tradicinis pagarbos bėgimas ,,Gyvybės ir mirties keliu”. Šiemet sausio 11-ąją įvyko 29-asis bėgimas už laisvės kovotojus ir nepriklausomą Lietuvą. Jie, mūsų tėvai, seneliai, broliai ir seserys, 1991 m. sausio 13-ąją stovėjo prie laužų, dainavo, skandavo, šaukė: „Lietuva bus laisva!“ Jie širdyse tikėjo tuo, ką darė. Tai atmindami mes bėgame šį atstumą su įkvėpimu ir palaima, kad kvėpuojame laisvai.

Kasmet bėgime aktyviai ir gausiai dalyvauja šauliai bei jaunieji šauliai, atvykę iš įvairių regionų ir rinktinių. Šauliai jau daug metų prisideda prie šio kilnaus atminimo puoselėjimo. Manau, kiekvienas šaulys jaučia atsakomybę ir pagarbą savo šaliai, didvyriams, šeimai ir tiems žmonėms, kurie nesuabejojo mūsų likimu. Jie saugojo svarbiausius žiniasklaidos pastatus bei valdymo institucijas, jie saugojo Lietuvą. Mūsų, kaip šaulių, kaip piliečių, pareiga atminti šiuos įvykius. Manau, jei paklaustumėt bent vieno šaulio, kas yra laisvė, neabejotinai jis atsakytų, kad tai yra šeima, trispalvė, lietuviškas miškas ir žmogus. Žmogus tas, kuris už savo žemę atiduos sielos dalelę.

Aš bėgau jau ketvirtąjį kartą, kiekvieną sykį atstovaudamas Lietuvos šaulių sąjungai. Kaskart bėgdamas jaučiu, kad bėgu ne dėl savęs, o dėl tų žmonių, kurie paaukojo save vardan laisvės. Aš matau, koks skaičius susirenka šaulių, karių, civilių ir kitų tautų atstovų, kurie, manau, galvoja taip pat kaip ir aš. Gaudamas atminimo medalį, tu parsiveži dalelę tos ryškios emocijos, kuri tave lydi per visą bėgimo distanciją. Todėl drąsiai galiu teigti, kad Lietuvos šaulių sąjunga mane atvedė ten, kur ir turiu būti.

Šis bėgimas suvienija visus, tikinčius Lietuva ir jos nepriklausomybe, nepriklausomai kas tu esi ir kuo tapsi. Svarbu tai, kas yra tavo širdyje. Lietuvos šaulių sąjunga leidžia ir skatina atminti tuos, kurie kovojo, tuos kurie kūrė mūsų valstybę, ir tuos, kurie tikėjo, kad būsime laisvi. Ji ugdo tave - Lietuvos gynėją ir saugotoją.

Alytaus Putinų gimnazijos

II d kl. mokinys Irmantas Dumbliauskas, jaunasis šaulys.

Nuotrauka iš asmeninio archyvo: Straipsnio autorius – centre su istorine Lietuvos vėliava