Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Alytaus jaunųjų istorikų konkursas

Sveikiname

Mykolą Česnulevičių (II b kl.), Alytaus jaunųjų istorikų konkurse (10 kl.) laimėjusį pirmąją vietą! Istorijos mokytoja Dalia Miliauskaitė