Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Kūrybos ir tyrinėjimo šventė

Kaip ir kasmet, gimnazijoje birželio mėn. tris dienas vyko KTU klasėse besimokančių mokinių kūrybinių tiriamųjų darbų pristatymai. Nagrinėjamų temų spektras labai įvairus- nuo teatro ir kino sintezės, architektūros istorijos, muzikos, dailės autorinių darbų iki tarpukario medinių žaislų gamybos, elektrinio generatoriaus sukūrimo, kompiuterinio žaidimo, vertimo iš anglų kalbos. Mokiniai sprendė jaunimo mados ir tvaraus drabužių panaudojimo, psichologinės sveikatos, emocinės jausenos, užterštumo, pabėgėlių problemas. Dalis pranešėjų pristatė su istorija sietinas temas: žydų istorija, kultūros paveldu, karo įvykiais. Klausytojus nustebino taigi virtuali kelionė po Viduramžio jūros šalis.

Nuoširdžiausia padėka visiems kūrybinės tiriamosios veiklos dalyviams ir jų vadovams už išminties, kūrybingumo, išradingumo šventę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė