Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

eTwinning projektas „DON’T BE A BULLY“: kova su patyčiomis ir mokymasis bendradarbiauti

Patyčios – rimta problema, su kuria susiduria mokiniai visame pasaulyje. Jos gali turėti ilgalaikį neigiamą poveikį aukų fizinei ir psichinei sveikatai, pasitikėjimui savimi ir socialiniams santykiams. Siekiant spręsti šią problemą, mokytojos Jolita Noruvienė ir Vilma Cikanavičienė, kartu su I a klase, per KTU modulį, dalyvavo eTwinning projekte „DON’T BE A BULLY“, kuris skatina mokinius ir mokytojus bendradarbiauti kovojant su patyčiomis ir kurti saugesnę bei įtraukesnę mokyklos aplinką.

Projektas „DON’T BE A BULLY“ apima įvairias veiklas, skirtas didinti sąmoningumą apie patyčių problemą, skatinti empatiją, ugdyti įgūdžius ir bendradarbiavimą. Mokiniai dalyvavo susitikimuose su septynių šalių projekto partneriais (Turkija, Ispanija, Lietuva, Prancūzija, Rumunija ir Šiaurės Makedonija), diskusijose ir pokalbiuose apie patyčias, žiūrėjo filmą „Stebuklas“ ir dalinosi savo įžvalgomis apie jį, kūrė plakatus ir lankstinukus, dalyvavo saugaus interneto  kahoot viktorinoje ir kitose įvairiose veiklose.

Šio projekto tikslai yra:

  • Padidinti mokinių ir mokytojų supratimą apie patyčių problemą;
  • Skatinti mokinius ugdyti empatiją kitiems;
  • Padėti mokiniams ugdyti įgūdžius, reikalingus siekiant užkirsti kelią patyčioms ir reaguoti į jas;
  • Skatinti mokinius bendradarbiauti su bendraamžiais iš skirtingų šalių kovojant su patyčiomis.

Dalyvavimas projekte „DON’T BE A BULLY“ mokiniai įgavo daug naudos:

  • Įgijo gilesnį supratimą apie patyčių problemą, jos poveikį ir galimus sprendimus, bei stiprino pasitikėjimą savimi;
  • Ugdėsi empatiją kitiems, supratimą apie patyčių poveikį aukoms, stebėtojams;
  • Įgijo įgūdžių, reikalingų siekiant užkirsti kelią patyčioms ir reaguojant į jas, pavyzdžiui, konfliktų sprendimo strategiją, bendravimą bei pagalbą kitiems;
  • Mokėsi efektyviai bendradarbiauti su bendraamžiais iš skirtingų šalių, suprasti jų patiriamas problemas;
  • Kūrė geresnius santykius su bendraamžiais ir prisidėjo prie saugesnės bei įtraukesnės mokyklos aplinkos kūrimo.

Be to, projektas gali padėti mokiniams išmokti vertinti įvairovę ir pagarbą, ugdyti pilietiškumo ir aktyvaus dalyvavimo visuomenėje jausmą. Vienas iš esminių projekto „DON’T BE A BULLY“ bruožų yra tarptautinis bendradarbiavimas. Mokiniai iš skirtingų šalių bendradarbiauja kurdami įvairias veiklas kartu, diskutuodami išsakydami savo mintis, tai padeda mokiniams išmokti dirbti kartu siekiant bendro tikslo, sužinoti apie skirtingas kultūras ir perspektyvas, ugdyti toleranciją ir supratimą, bei pasijusti pasaulio piliečiais.

eTwinning projektas „DON’T BE A BULLY“ yra vertinga patirtis mokiniams, kuri gali padėti jiems kovoti su patyčiomis, ugdyti svarbius įgūdžius ir kurti geresnę mokyklos aplinką visiems. Projektas skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir padeda mokiniams tapti atsakingais ir aktyviais visuomenės nariais.

Pasibaigus projektui, mokiniai ir mokytojos gavo sertifikatus

Ekonomikos ir verslumo mokytoja ekspertė Jolita Noruvienė