Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Putinų gimnazijos mokytojai stiprins savo emocines kompetencijas Kroatijoje

Gimnazijoje startuoja naujas tarptautinis Erasmus+ programos projektas „Puoselėk kūrybiškumą – pažadink motyvaciją!”. Paraišką projektui rengė socialinė pedagogė Rimtautė Stramkauskienė ir geografijos mokytoja Vilma Cikanavičienė.

Vienų su puse metų projekto  rėmuose į tarptautinius mobilumus išvyks 9 pedagogai . Kvalifikacijos kėlimo kursai mokytojams vyks Kroatijoje, Split mieste. Kursų turinys tiesiogiai susijęs su keliamais projekte tikslais – išmokti inovatyvių kūrybiškų metodų, skatinančių mokinio mokymosi motyvaciją bei lavinti savo emocines kompetencijas. Mokytojai pasisems žinių, kaip pasitelkiant emocinio intelekto lavinimo įrankius puoselėti emocinį saugumą klasėje, kaip geriau suprasti klasės dinamiką, mokinių geros motyvacijos prielaidas.  

Daugiau informacijos apie projektą ir galimybes jame dalyvauti suteiksime birželio 25 d, MT posėdžio metu. 

Nuotraukoje- projekto paraiškos autorės R. Stramkauskienė ir V. Cikanavičienė